คำแนะนำการใช้บริการเว็บไซต์

คำแนะนำการใช้บริการเว็บไซต์

ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน: yamatogreen.com มีการให้บริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม เก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างถูกต้องและตามกฎหมาย ไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัย: yamatogreen.com มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล ทางเว็บมีการปรับปรุงและอัปเดตระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการให้บริการอยู่ตลอด

หากพบผู้กระทำผิดภายในเว็บ: ทางเว็บจะประเมินความรุนแรงของการกระทำผิด ว่ามีผลกระทบในขนาดใหญ่หรือเล็ก และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเชื่อถือของเว็บไซต์หรือไม่ ทางเว็บจะดำเนินการทันทีเพื่อระงับการกระทำผิดหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้น อาจเป็นการระงับบัญชีผู้ใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือบล็อกการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่เกี่ยวข้อง