ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ข้อมูลส่วนบุคคล : yamatogreen.com ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ, อีเมล, ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูลการเงิน ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างรัดกุม เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลของสมาชิกให้มีความปลอดภัยสูงสุด และป้องกันบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ข้อกำหนดการใช้งาน : จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางเว็บไซต์ก่อนทำการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงปฏิบัติอย่างการ การระบุข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและการสร้างบัญชีผู้ใช้ ที่จะต้องมีการตรวจสอบอายุและการยืนยันตัวตน รวมไปถึงข้อจำกัดในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง